Als je wil emigreren of voor langere tijd in het buitenland wil gaan wonen, dan komt al snel de vraag wanneer je je uit moet schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar je op dat moment verblijft. Wij noemen dat in dit artikel even heel simpel: uitschrijven uit Nederland. Wat zijn nou de wettelijke regels en wat zijn de gevolgen van het uitschrijven uit Nederland?

Wanneer mag of moet je je uitschrijven uit Nederland?

Als je in een periode van een jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, dan ben je verplicht om je uit te schrijven. Doe je dit niet, dan kun je een boete krijgen. Die 8 maanden hoeven niet aansluitend te zijn, ook als je 2×5 maanden per jaar in het buitenland bent, moet je je uitschrijven. Het maakt daarbij niet uit of je nog een huis aanhoudt in Nederland. Je schrijft je bijvoorbeeld uit in de volgende situaties:

 • Je gaat emigreren en permanent in het buitenland wonen.
 • Je gaat meer dan 8 maanden in een jaar buiten Nederland werken, een studie volgen of stage lopen.
 • Je verblijft meer dan 8 maanden per jaar op een vakantieadres in het buitenland.
 • Je gaat langer dan 8 maanden op wereldreis.
 • Je bent gedetineerd in het buitenland en verwacht dat dit langer dan 8 maanden gaat duren.

Hoe kan ik mij uitschrijven bij de gemeente?

Je schrijft je uit bij de gemeente waar je woont. Dit doe je binnen 5 dagen van vertrek tot uiterlijk een dag van te voren. Het verschilt per gemeente of je je bijvoorbeeld ook digitaal kan uitschrijven. Je moet altijd persoonlijk bij de gemeente aanwezig zijn als niet alle familieleden op jouw adres meeverhuizen naar het buitenland. Bij sommige gemeentes kun je ook vanuit het buitenland uitschrijven. Soms kan dit via jouw DigiD of via een mail naar de gemeente. Neem contact op met de gemeente waar je staat ingeschreven voor meer informatie.

Bewijs van uitschrijving

Sommige landen hebben als eis, voordat je je daar kan inschrijven, dat je een bewijs van uitschrijving uit Nederland hebt. Dit is een verklaring waarmee je aantoont dat je uit Nederland bent uitgeschreven. Op het bewijs staat jouw persoonsgegeven en de datum van uitschrijving. Vraag dus altijd aan je gemeente om een bewijs van uitschrijving. Het is ook handig om dit bewijs digitaal op te slaan, bijvoorbeeld op een telefoon of computer.

Heb je je al uitgeschreven bij jouw gemeente, dan kun je hier geen bewijs van uitschrijving meer aanvragen. Je kan wel een internationaal uittreksel uit de BRP aanvragen bij de 19 locaties gemeenten met een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezeten). Dit uittreksel geldt ook als bewijs van uitschrijving.

Nieuw adres doorgeven

Bij uitschrijving uit Nederland ben je niet verplicht om je elders in te schrijven of een nieuw adres door te geven. Toch kan het wel handig zijn, de gemeente verwerkt namelijk jouw uitschrijving uit Nederland, waarna alle informatie terecht komt in de Registratie Niet-Ingezeten (RNI). Deze informatie wordt vervolgens automatisch doorgestuurd aan een aantal organisaties, zoals de belastingdienst, DUO, zorgverzekeraar en pensioenfonds.

Een deel van jouw gegevens in de RNI kun je veranderen. Zo kun je je nieuwe adres vrij gemakkelijk doorgeven via het Digitaal Loket Verhuizen Buitenland. Andere gegevens, zoals bijvoorbeeld een achternaam of geslacht, kun je wijzigen bij één van de 19 gemeenten met een RNI-loket.

Adres wijziging online doorgeven:

Sta je al ingeschreven bij de RNI en verhuis je van een adres buiten Nederland naar een ander adres in het buitenland? Dan kun je deze adreswijziging doorgeven via het Digitaal Loket Verhuizen Buiteland. Je hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Wat zijn precies de gevolgen van een uitschrijving uit Nederland?

De uitschrijving uit Nederland kan in veel gevallen invloed hebben op:

 • Uitkering (WW, AOW, ANW, Bijstand etc.)
 • Toeslagen
 • Belastingplicht
 • Zorgverzekering
 • Andere verzekeringen
 • Inschrijving KVK
 • Leningen en/of hypotheek
 • Bankrekeningen en/of creditcards
 • Huurwoning

Voor zaken zoals leningen en hypotheken geldt dat je een informatieplicht hebt naar de financiële instelling. Je bent dus verplicht om te vertellen als je je gaat uitschrijven uit Nederland, als je je huis gaat onderverhuren of langdurig leeg staat. Bij persoonlijke leningen kan het zelfs zo zijn dat je deze, bij vertrek uit Nederland, in één keer moet voldoen.

Het is belangrijk dat je weet wat de gevolgen zijn van een uitschrijving uit Nederland. Je wil niet dat je hiermee fouten maakt en je vervolgens bijvoorbeeld een probleem hebt met het verlengen van je Nederlandse paspoort.

Wat zijn de gevolgen voor je AOW en pensioen?

Wanneer je in het buitenland gaat wonen, bouw je vaak geen AOW op. Je bent dan namelijk niet meer verplicht voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, wordt je AOW met 2% gekort. Dit kun je voorkomen door je vrijwillig hiervoor te verzekeren. Je kan je hier ook meteen verzekeren voor de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Hierdoor krijgt jouw partner in ieder geval een nabestaandenuitkering als jij overlijdt. Dit moet binnen een jaar na uitschrijving geregeld zijn, hierna kan dat niet meer. De hoogte van de premie is afhankelijk van het inkomen. Heb je geen inkomen, dan betaal je ook minder premie.

Krijg je al een AOW en wil je graag verhuizen naar Turkije? Turkije en Nederland hebben een verdrag samen, daardoor kun je je AOW gewoon meenemen naar Turkije.

Wat zijn de gevolgen bij de belastingdienst?

De gemeente die jouw uitschrijving uit Nederland verwerkt, geeft dit automatische door aan de belastingdienst. Toch zijn er nog wel dingen die je zelf moet regelen:

 • Je voorlopige teruggaaf
 • Het stopzetten van toeslagen
 • Terugbetalen van uitstaande vorderingen van de belastingdienst

Als je emigreert en dus in een ander land gaat wonen, dan ben je in dat land vaak belastingplichtig. Je krijgt dan ook een belastingnummer. Dit nummer moet je doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. Doe je dit niet, dan kan de Nederlandse belastingdienst nog steeds jouw wereldinkomen belasten. Al ligt dit ook weer aan of er verdragen zijn tussen Nederland en het land waar je gaat wonen. Zo zie je maar, je persoonlijke situatie en het land waar je wil gaan wonen, is veelal bepalend in welk advies voor jou geldt. Twijfel je of je het wel goed doet, neem dan contact op met een belastingadviseur die gespecialiseerd is in internationale belastingzaken.

Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal de belastingdienst een M-formulier toesturen. Hiermee kun je aangifte doen over het jaar van jouw verhuizing naar het buitenland.

Welke gevolgen zijn er voor verzekeringen?

Een aantal verzekeringen zijn niet meer geldig, als je je uitschrijft uit Nederland. Dit geldt voor aansprakelijkheidsverzekering, doorlopende reisverzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering. Je hebt een informatieplicht, hiermee ben je verplicht om je emigratie door te geven aan de verschillende verzekeraars. De meeste verzekeraars zullen de verzekering stopzetten als je naar het buitenland verhuisd. Geef je de wijziging niet door, dan zal de verzekeraar bij eventuele schade ook niets uitbetalen, ook al heb je al die tijd gewoon premie betaald.

Ook kunnen er consequenties zijn voor je zorgverzekering. Verhuis je naar Turkije, dan vervalt je wettelijke plicht op een Nederlandse zorgverzekering. Je moet dan een zorgverzekering in Turkije afsluiten. Wil je ook liever een Nederlandse zorgverzekering erbij? Kijk dan eens bij OOM verzekeringen, hier kun je je ook verzekeren als je in het buitenland woont.

Neem je een AOW of andere uitkering mee naar Turkije? Dan kan dit invloed hebben op jouw zorgverzekering. Want woon je in een verdragsland, wat Turkije is, dan heb je recht op medische zorg op kosten van Nederland. Dit regel je via het CAK.

SHARE

BERICHTEN DIE JE OOK LEUK VINDT

LAAT EEN REACTIE ACHTER