Privacyverklaring

Beleef Turkije, gevestigd in Turkije, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.’

Contactgegevens:

https://www.beleefturkije.nl
Turkije
contact@beleefturkije.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beleef Turkije verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (contactformulier – winactie – nieuwsbrief)
  • Adresgegevens (winacties)
  • Telefoonnummer (winacties)
  • E-mailadres (contactformulier – winacties – nieuwsbrief

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dater gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd ben dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@beleefturkije.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Beleef Turkije verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je kunnen terug mailen als je gebruik hebt gemaakt van ons contactformulier/een van de e-mail links
  • Beleef Turkije analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van artikelen af te stemmen op de voorkeuren van haar lezers
  • Contact opnemen met jou als je hebt meegedaan aan een van onze winacties

Delen van persoonsgegevens met derden

Beleef Turkije verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluiten verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beleef Turkije en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@beleefturkije.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. Beleef Turkije wil je er tevens op bewijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beleef Turkije neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@beleefturkije.nl. Beleef Turkije heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL); wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies?

Social Media

Denk bijvoorbeeld aan het delen van onze artikelen via social media of het klikken op een link van een van onze social media kanalen. Lees de privacyverklaring van de social media kanalen om te weten hoe zij met jouw privacy omgaan:

Facebook
Instagram

Twitter

Pinterest

Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij deze informatie kunnen analyseren en onze website en het aanbod op de voorkeuren van onze lezers af kunnen stemmen. Daarom wordt er via deze website analytische cookies van Google geplaats. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Wij hebben wel alle gegevens geanonimiseerd.

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op deze link te klikken, kom je op een andere, externe website. Wij raden je aan om de cookie- en/of privacyverklaring van de desbetreffende website te lezen voor meer informatie.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies zelf verwijderen en uitschakelen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.