• Verlies Nederlandse nationaliteit en dubbele nationaliteit hebben